Phản hồi chúng tôi

Request customer Đăng kí cấp mã khách hàng

1

Customer's information / Thông tin khách hàng:

Full Name / Họ Tên

Address / Địa Chỉ

Phone / Số Điện Thoại

Email

ID No/Số ID:

Exp / Ngày Hết Hạn

Please attach a copy of your photo ID / Xin vui lòng đính kèm bản sao của ID

2

Recipient's information / Thông tin người nhận:

Full Name / Họ Tên

Address / Địa Chỉ

Phone / Số Điện Thoại

Email

3

Service type / Loại dịch vụ:

4

Payment information / Hình thức thanh toán:

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU JMD LOGISTICS

Tầng 22, LICOGI 13 Tower, 164 Khuất Duy Tiến, Hà Nội
SĐT: 096 444 6886

JMD LOGISTICS IMPORT EXPORT, INC

15201 Beach Blvd, Suite C, Westminster, California 92683
10723 SE Henderson St, Portland, Oregon 97266
Phone: +1 323 487 9999